Recruitmentplan

PeerSearch kan u begeleiden bij het schrijven van uw recruitmentplan. Het plan is een afgeleide van uw bedrijfsstrategie & HR strategie. Het recruitmentplan is dan ook de vertaling van uw zakelijke plannen naar uw wervingsbehoefte op langere termijn. De periode kan 3 tot 5 jaar beslaan.

In ongeveer 10 hoofdstukken komen onder andere de volgende zaken aan bod:

  • Openings Statement
  • Terugblik – Resultaten, Kengetallen & KPI’s
  • Doelstellingen organisatie
  • Doelstellingen recruitment
  • Processen & automatisering
  • Personeelsplanning
  • SWOT analyse
  • Huidige en gewenste situatie
  • GAP analyse
  • Actieplan (SMART)
Om te bespreken hoe we bij uw organisatie het recruitmentteam kunnen ondersteunen, kunt u contact opnemen met Peer Goudsmit op 06 28566610 voor het maken van een afspraak.